Din hjälp inom e-handel - produktion, försäljning, marknadsföring, strategi och analys

Uppstart eller byte av plattform?

Går du i tankarna att börja med e-handel? Vi har hjälpt många företag att komma igång. Det är mycket som ska passa ihop: Affärssystem, e-handelslösning, frakter, design, betalsätt, fotografering, texter, marknadsföring, kampanjer, analys och uppföljning. Vi förstår helheten och har gjort genomförandet.

Vill du byta e-handelsplattform?

Har du kommit igång och insett att du måste byta e-handelslösning? Det är vanligtvis en del data som ska flyttas och länkar som måste bytas utan att länkvärdet försvinner. Prata med oss för planering och genomförande.


Produktion och kampanj

Vi hjälper dig med olika moment i produktionen: Design, layout, fotografering, texter och strukturering är några av delarna. Det innefattar även produktion av marknadsaktiviteter, landningssidor eller t.ex. banners.

Kampanjhantering

Planering, produktion och utförande av kampanjer inom e-handel är viktigt för varumärket. Det handlar om att skapa påminnelseeffekter, hålla uppe drivet i försäljningen och hitta nya kunder. Vi hjälper dig med allt från planering till utförande.


Försäljning och konvertering

En passion för oss är försäljning och konvertering inom e-handel. Vad kan du göra för att skapa merförsäljning? Varför avbryter besökaren köpet i kassan? Hur många besökare lägger något i kundvagnen? Har du besökare till övriga hemsidan men ingen försäljning?

Intäktsdrivande frågor

Försäljning och konvertering är intäktsdrivande och består av tester, analyser och justeringar för att nå ett bättre resultat. Ta hjälp av oss för att titta över hur du kan sälja bättre.


Marknadsföring och trafik

Har du en webbutik utan trafik och svårt att hitta kunder? Vi tillhandahåller både utbildning och produktion för att öka synligheten och få mer trafik till webbutiken. Det finns många tekniker och möjligheter. Vårt jobb är att vara uppdaterade inom ämnet och leverera resultat.

Prenumerera på löpande arbete

Räcker inte tiden för att göra allt? Prata med oss om prenumeration på löpande arbete där vi hjälper till inom produktion och tar hand om viktiga moment i marknadsutvecklingen.


Analys och Strategi

Det strategiska arbetet med uppföljande analys kan vara avgörande för att förstå hur besökare agerar på hemsidan eller för att förstå resultatet av en kampanj. En strategi ska spara tid och ge en arbetsmetod. Den efterföljande analysen ska bestå av uppsatta mätvärden och berätta om resultat.

Två viktiga moment

Strategi och analys är två moment idag som många gånger glöms bort eller ger en känsla av att vara för omfattande. Vi jobbar för att det ska vara tvärt om, två viktiga moment som knyter ihop planerat arbete. De ska kännas givande och tillföra information inför nästa beslut.


E-handel väntar inte

Marknaden väntar inte och för varje dag blir konkurrensbacken lite brantare. Vi kan ge dig allt från en spark i rätt riktning och punktinsatser till heltäckande utbildningar. Med många års erfarenhet har vi gjort allt från skräddarsydda tekniska lösningar till rikstäckande kampanjer.

Kontakta oss

Skicka in dina uppgifter så kontaktar vi dig för vidare samtal. Vi jobbar målinriktat för att nå resultat och vet vad som krävs. Med kunskap och goda erfarenheter ger vi dig möjlighet att utveckla webbplatsen för bättre e-handel och fler kunder.

Börja här