Hemsidor & Webbplatser

Grunden i en digital närvaro där du har kontrollen är en hemsida. Det är från webbplatsen du kan välja och styra ditt budskap. Från din domän kan du vara fri. Vi hjälper dig!

Utformning & Design

Hemsidor behöver sin design och utformning. Det går att göra på många sätt och olika sätt. Vi gör allt från original design till teknisk anpassning av befintlig design. 

Mobilt & Responsivt

Mobila responsiva webbplatser är ett måste idag. I en nyproduktion ingår det som standard. Gamla hemsidor kan  fortfarande ha problem. Hör av dig för mobilanpassning. 

Helproduktion

Vi gör allt från start till slut och kan leverera en helproduktion. Från mockup till offentlig webbplats beroende på din behov och önskemål. 

Optimering & Backup

Hastighet vid laddning av hemsidan är viktigt på två sätt, för användaren och för SEO. Backup är viktig för dig själv om det händer något med webbplatsen. 

Uppdateringar & Underhåll

Se till att hålla webbplatsen uppdaterad och se till att den får grundläggande underhåll. Både för säkerheten och för eventuella oväntade avbrott när uppdateringar inte sker.

Webbutveckling

Ibland kanske du behöver någon anpassning på en befintlig hemsidan och ibland kanske du behöver utveckla något nytt. Hör av dig för att få hjälp med allt som innebär webbutveckling.

Hemsidor stort som smått

Vi har ingen direkt gräns för en liten eller stor hemsida. Arbetet är bara mer eller mindre omfattande när storleken i projektet varierar. 

I en produktion kan det vara så att hemsidan bara är en sida. Det kan vara så att hemsidan är 10-talet sidor. 

Idag är variationen av projekt väldigt blandade, behoven för företag är olika. Det kan vara allt från en hemsida för en kampanj eller landningssida för annonsering.

Mer än en webbplats

Kan en webbplats vara något mer än webbplats? Ja, gör det till något som hjälper användaren. En funktionell webbplats är mer än strukturen, utformningen och navigeringen. 

Beroende på bransch kan det vara en jämförelse, något som hjälper i uträkningar eller skickar mer information via e-post.

Grunden i webbplatsen är innehållet och presentationen, när man gör något mer skapar det ett större värde för besökaren.

Hemsidor till medlemssajter

En medlemssajt är ett bra exempel på att göra något mer av hemsidan. Det behöver inte kosta något för användaren att bli medlem alla gånger. Det kan vara en anledning att koppla  användaren till varumärket. 

Vi hjälper företag att göra medlemssajter (även intranät). Beroende på bransch och affärsmodell kan det vara avgörande för att lyfta verksamheten och underlätta arbetet i dagens digitala värld.

Hemsidans ramverk

Idag finns det många ramverk att använda som ligger i grunden när man producerar en hemsida. 

Vi har genom åren rört oss över ett spann från de stora ramverken till de små. Alla har sina fördelar och anledningar för användning.

Idag utgår vi från WordPress när en ny hemsida produceras och finns det anledningar i projektet gör vi en utvärdering som motiverar ett alternativ. 

Värdet med webbplatsen

Det är vanligt att företag glömmer hur värdefull en webbplats egentligen är. Anledningen är enkel, det är en domän de själv äger och där de själv har kontroll.

Nästa anledning är möjligheten att bli sökbar via Google och bli hittade där besökaren kan läsa om företaget utifrån din beskrivning. 

Det är kopplingen från social media som inte kan påverkas oavsett hur plattformarna ändras. 

Webbplatsen är också central när man väljer att annonsera digitalt och vill fånga upp besökaren.

Välj ett stöd med erfarenhet

Idag är det svårt att göra allt själv eller så tar det tid som inte alltid finns. Vi är allt ifrån ett bollplank, support eller utförare. Ungefär som en trevlig granne.

Företag som anlitar oss gör det på några timmar, för projekt eller för löpande arbete. 

Anlita oss du också och ta del av vår erfarenhet för att lyckas och göra det bästa av er hemsida.

Ett verktyg när vi jobbar

Våra kunder har tillgång till ett fantastiskt verktyg när vi samarbetar med deras hemsida. Kommunikation vid ändringar och uppdateringar är viktig. Videosamtal, telefon och e-post fyller alla sin funktion. 

Däremot har vi ett verktyg som gör att du som kund kan klicka på vad du vill ändra och skriva en notering som vi sedan får ta del av. Det fungerar både från datorn och mobilen!

Det är små enkla saker som underlättar för alla inblandade och gör arbetet lite roligare!

Vill du bli kund
hos oss?

BÖRJA HÄR

Webbplatser vi gjort

Web Design

Design and UX of Oxygen website

Forfeited you engrossed but guy sometimes explained. Another as studied it to evident.
Graphic Design

Custom Icons for Lola

Merry alone do it burst me songs. Sorry equal charm joy her those folly ham. In they no.
START YOUR PROJECT
media marknad logo
Vi är en företagspartner inom digital affärsutveckling och hjälper ditt företag att bli bättre digitalt!
glassrefresharrowstimes-circle-opaperclipbarssitemapmobileenvelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram

Vi använder cookies!

Innan du går vidare till webbplatsen behöver du acceptera eller neka att vi sätter cookies (kakor) vilket innebär information av mer personligt inslag.